Secretaris Stichting On Steetsj

Vanaf: 1 september 2021


Bestuurlijke ervaring – secretaris – verbinder – hart voor theater maken

Stichting On Steetsj zoekt een secretaris die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van On Steetsj tot een gevestigde theatermaker in de regio Vlaardingen. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de secretaris binnen het stichtingsbestuur zijn we opzoek naar een nieuwe bestuurssecretaris.


Onze nieuwe secretaris is bij voorkeur een verbinder, die zich bestuurlijk inzet voor het verbinden van de verschillende partijen aan de stichting, zoals de Stadsgehoorzaal, Gemeente, scholen en andere culturele instellingen. De nieuwe secretaris maakt deel uit van een driehoofdig bestuur, dat vrijwillig maar niet vrijblijvend, verantwoordelijk is voor de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan van de stichting. Daarnaast is fondsenwerving een belangrijk speerpunt voor de komende jaren.

Samen met de andere bestuursleden zorg je voor:

- Het uitbreiden van het aantal financieringspartners en onderzoeken van de mogelijkheden tot verdere uitbreiding;
- Goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur;
- Voorbereiding, agendering van relevante onderwerpen in samenspraak met de voorzitter.

Plannen voor de komende jaren
Het bestuur staat voor een goed functionerend en rendabele stichting dat gekend is voor haar rol op het gebied van het laagdrempelig en toegankelijk aanbieden van het maken van theater voor alle Vlaardingers in Vlaardingen e.o. Er is een langetermijnvisie in ontwikkeling, waarbij On Steetsj meer gekend is in haar maatschappelijke rol om theater voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te maken. Daarbij is aandacht voor cultureel ondernemerschap en meer samenwerking met culturele partners binnen de Vlaardingse (culturele) gemeenschap. Voor 2021, 2022 en 2023 willen we concrete samenwerking hebben met financieringspartners en onderzoeken hoe deze samenwerking beter kunnen gebruiken en verduurzamen.


Wie zoeken wij en wat bieden we?

Wij zoeken een kandidaat:
- Met bestuurlijke ervaring gecombineerd met een ondernemende, betrokken pro-actieve houding;
- Met bestuurservaring en ervaring met bestuurlijk overleg;
- Affiniteit met theater en gedrevenheid om in onzekere maatschappelijke omstandigheden theater te maken in de regio Vlaardingen te ontwikkelen vanuit de stichting On Steetsj;
- Met initiatief en gericht op fondsenwerving.

Wij bieden een betekenisvolle bestuursfunctie:
- Met uitdagende missie met als resultaat dat vanuit On Steetsj alle Vlaardingers laagdrempelig en toegankelijk theater kunnen maken;
- Een professioneel gepassioneerd artistiek- en creatief team;
- Prettige collega-bestuursleden;
- Een ‘social circle’ van theaterliefhebbers en lid van de ‘On Steetsj familie’.

Het bestuur komt ca. 5-6 keer per jaar bijeen, vanwege de coronacrisis is dat voorlopig digitaal. De maximale tijdsbesteding is gemiddeld een dagdeel per week in hoogtijdagen. De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding.


Belangstelling?
Stuur vóór 16 augustus 2021 je cv met een korte motivatie naar Simon, info@ontsteetsj.nl.
Voor informatie of overleg kun je contact met hem opnemen via 06-21265902.